۰۲
مرداد

احمدیان

بچه ها واقعا خسته نباشید. کیش گارد یک تیم حرفه ای و با ادب هستند. آدم لذت میبره وقتی کار تمام میشه و تحویل میدن. حتما تو پروژه های بعد با هم همکاری خواهیم داشت.