۰۲
مرداد

محمدی پور

از کیش گارد خیلی ممنونم، بسیار با دقت، احترام و حرفه ای. کار بسیار تمیز تحویل دادند و پشتیبانی خیلی خوبی دارند. از مدیریت مجموعه خیلی ممنونم.