Process

Manages Process

۰۶
خرداد

بازدید رایگان

بعد از تماس شما با کیش گارد یک بازدید رایگان توسط تیم مجرب ما برای شما تنظیم میگردد و در اولین زمان ممکن از محل شما بازدید به عمل...

بیشتر بخوانید
۰۶
خرداد

عقد قرارداد

بعد از بازدید کارشناسان ما از پروژه شما و اعلام قیمت در قالب پیش فاکتور و تایید شما، قرار ملاقات برای عقد قرارداد با شما تنظیم میگردد تا در...

بیشتر بخوانید
۰۶
خرداد

اجرا

بعد از عقد قرارداد در زمان تعیین شده در قرارداد پروژه شما شروع به اجرا میگردد.

بیشتر بخوانید
۰۶
خرداد

پشتیبانی

بعد از انجام پروژه و تحویل آن به شما، کیش گارد همیشه در کنار شما می باشد و شما می توانید از خدمات پس از فروش و پشتیبانی ما...

بیشتر بخوانید