دوربین مداربسته یاسی کیش - کیش گارد
دوربین مداربسته یاسی کیش - کیش گارد

دوربین مداربسته

تاریخاسفند 1399
محلجزیره کیش
برند
مدل

نصب دوربین مداربسته فروشگاه یاسی کیش در بازار مرکز تجاری کیش و انتقال تصاویر روی سیستم کارفرما در دفتر مرکزی

کارهای انجام شده

  • نصب 3 عدد دوربین
  • انتقال تصاویر به دفتر مرکزی
  • کابل کشی شبکه و اتصال دستگاه ها به اینترنت